• UMEV01

    UMEV01

    UMEV01 dhe UMEV02 është njësia e monitorimit dhe kontrollit e pajisur me ekran me ngjyra LCD me prekje, ka një ndërfaqe ndërveprimi miqësore për përdoruesit, e krijuar posaçërisht për ngarkuesin EV. Komunikon me BMS dhe kontrollon modulin e karikimit për të përfunduar procesin e karikimit dhe ka funksione të ndryshme si faturimi, leximi i kartës, rrjetëzimi, regjistrimi i të dhënave, telekomanda, alarmi i defektit dhe pyetjet.